Ministerie van
Mogelijkheden

nlp basisprogramma

Basisprogramma Interculturele NLP Practitioner opleiding

Het basisprogramma van de Interculturele NLP Practitioner opleiding bestaat uit de hieronder beschreven onderdelen.

 • De vooronderstellingen waarop NLP is gebaseerd.
 • NLP Doelkader
  • Huidige en gewenste situatie, werken met hulpbronnen en afstemmen op de toekomst.
  • Vijf formele vormvoorwaarden voor doelen.
  • De TOTE: een cybernetisch model voor doelgericht handelen.
  • De structuur van de subjectieve ervaring: de samenhang tussen waarneming van de context, extern gedrag, emotionele toestand, denken en overtuigingen.
  • Criteria en de hiërarchie van criteria.
 • Veranderingstechnieken
  • Ten minste drie manieren van patroonherkenning/reframing.
  • Meerdere manieren om hulpbronnen op te roepen, te verankeren en te activeren: Circle of Excellence, collapsing achors, Change History.
 • Waarnemingstechnieken
  • Het ijken van non-verbale reacties (calibratie);
   leren zien in welke innerlijke toestand iemand op een gegeven moment is.
  • Zintuiglijke weergavesystemen: visueel, auditief, kinesthetisch, gustatorisch en olfactorisch.
  • Submodaliteiten: ervaringen veranderen door zintuiglijke kwaliteiten ervan te veranderen.
  • Predicaten en oogbewegingen: gedragingen die aangeven in welk systeem iemand zit.
  • Congruentie en incongruentie.
 • Patrooonherkenning en modellen
  • Vastellen van innerlijke strategieën; analyseren met welke denkstappen iemand een bepaald positief of negatief effect bereikt bij zichzelf.
  • Motivatiestrategieën.
  • Creativiteitsstrategieën.
  • Leerpatronen.
  • Sorteerstijlen (optioneel).
 • Communicatie en gedeelten
  • Zes-staps reframing; b.v. de onbewuste motivatie achter ongewenst gedrag opsporen en de uiting daarvan veranderen.
  • Onderhandelen tussen delen: een model voor het oplossen van (innerlijke) conflicten.
  • Overeenstemming zoeken op het niveau van de criteria.
  • Werken met metaforen: het gebruik van metaforen als veranderingspatroon en organiserend kader.
 • Tijdsordening
  • De persoonlijke tijdlijn: een (visuele) weergave van verleden, heden en toekomst als kader voor NLP-interventies.
 • Meervoudige waarneming
  • Associëren en dissociëren: ervaringen herbeleven of ze op afstand houden.
  • Meervoudige waarnemingsposities.
  • Hierarchie van logische niveau’s.
 • Basisvaardigheden
  • Rapport: het vermogen tot afstemmen en leiden in verschillende kanalen, zoals criteria, woordkeus, zintuiglijke voorkeur, houding, gebaren en ademhaling.
  • Matchen & mismatchen.
  • Volgen en leiden (Pacing and Leading).
 • Taalpatronen
  • Metamodel
  • Miltonmodel, gerelateerd aan de vooronderstellingen van NLP.
  • Content en context reframing.
  • Chunking: up, down, lateral.

Vragen?

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op:

info@minmog.nl
06 215 66 490

Of laat ons je terugbellen